IOT APPS

Smartphone apps

Een mobiele app is vaak een onmisbaar onderdeel van een IOT concept. Specifieke functionaliteiten van een IOT mobile app kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • instellingen, updates
  • bediening, monitoren, uitlezen

Bij een mobiele app denkt men al snel aan de User Interface, die natuurlijk vaak de blikvanger is. Echter specifiek bij IOT toepassingen vervult de app juist ook functies uit in de achtergrond, zonder directe betrokkenheid van de gebruiker. Ook dan is het natuurlijk de bedoeling dat het device en de app in lijn met de wens van de gebruiker werken, ook zonder zijn directe interactie.

Bluetooth Low Energy

De verbinding tussen de mobiele telefoon en een IOT device wordt in de regel gemaakt middels Bluetooth Low Energy (BLE), hetzij adhoc voor het uitlezen van data of middels een dedicated verbinding bij verdergaande interactie tussen telefoon en devices.

Bluetooth Mesh

Een relatief nieuwe standaard is Bluetooth Mesh die volledig gebaseerd is op Bluetooth Low Energy. Bluetooth Mesh maakt het heel kort gezegd mogelijk dat devices ook onderling communiceren. Deze toepassing wint snel aan populariteit met name bij verlichting en gebouw mnagement, maar ook steeds meer daarbuiten. Wij ontwikkelen zowel apps voor configuratie (provisioning of commissioning)  van mesh netwerken als ‘controller’ apps of controller functionaliteit als library. Inclusief online configuratie management. De Bluetooth Mesh standaard wint aan populariteit ten opzichte van de oudere proprietary Bluetooth Mesh oplossingen als Casambi, Wirepass en diverse anderen. Deze laatsten zijn  zich uitstekende oplossingen, maar niet compatible met de Bluetooth SIG Mesh standaard  en dus met een vendor lock-in.

We delen graag onze uitgebreide kennis en ervaring op het vlak van het ontwikkelen van mobile apps in relatie tot verbinding met de omgeving en de rol die Bluetooth daarin kan spelen. Wilt u dieper op de materie in gaan, al dan niet in relatie tot uw concrete case, bel ons dan voor een afspraak.

 

iOS en Android

Doorgaans ontwikkelen we native apps aangezien we voor IOT toepassingen vaak Bluetooth en data communicatie op maat willen afhandelen in achtergrond processen. Dit kan eventueel ook in hybride oplossingen waarbij dan in de regel enkele native componenten ontwikkeld en gebruikt worden . Indien gewenst verzorgen we de ontwikkeling tot en met de gangbare publishing in de Apple app store of Google play store. Ook alternatieve publishing vormen in de app stores kunnen we begeleiden of verzorgen. 

Smartphone Apps en IOT

Als ontwikkelaar van IOT Mobile Apps hebben we ervaring met diverse  toepassingen van de ‘app’ in een IOT concept. Veel voorkomende  functionaliteiten van een IOT mobile app in relatie tot devices, vaak met sensoren, zijn:

  • bediening
  • configuratie
  • monitoren
  • uitlezen, verzamelen data

Vaak combineert een Mobile App meerdere van bovengenoemde functionaliteiten geheel afhankelijk van de use case. Specifiek bij IOT toepassingen voert de app in de regel een belangrijk deel van de functies uit in de achtergrond, zonder directe betrokkenheid van de gebruiker maar wel mede ten dienste van de gebruiker. Data van devices kan verzameld worden in combinatie met data van de sensoren van de telefoon, bijvoorbeeld lokatie, hierbij rekening houdend met de van toepassing zijnde privacy regels en de beleving van de gebruiker.

Bluetooth Low Energy

De verbinding tussen de mobiele telefoon en een IOT device wordt in de regel gemaakt middels Bluetooth Low Energy (BLE), hetzij adhoc voor het uitlezen van data of middels een dedicated verbinding bij verdergaande interactie tussen de mobile telefoon en de omgeving

IOT mobile app design

Bluetooth Mesh

Een relatief nieuwe standaard is Bluetooth Mesh die volledig gebaseerd is op Bluetooth Low Energy. Bluetooth Mesh maakt het heel kort gezegd mogelijk dat devices ook onderling communiceren. Deze toepassing wint snel aan populariteit met name bij verlichting en gebouw mnagement, maar ook steeds meer daarbuiten. Wij ontwikkelen zowel apps voor configuratie (provisioning of commissioning)  van mesh netwerken als ‘controller’ apps of controller functionaliteit als library. Inclusief online configuratie management.


iOS en Android

Doorgaans ontwikkelen we native apps aangezien we voor IOT toepassingen vaak Bluetooth en data communicatie op maat willen afhandelen in achtergrond processen. Dit kan eventueel ook in hybride oplossingen waarbij dan in de regel enkele native componenten ontwikkeld en gebruikt worden . Indien gewenst verzorgen we de ontwikkeling tot en met de gangbare publishing in de Apple app store of Google play store. Ook alternatieve publishing vormen in de app stores kunnen we begeleiden of verzorgen.


Overleg

We delen graag onze uitgebreide kennis en ervaring op het vlak van het ontwikkelen van mobile apps in relatie tot verbinding met de fysieke omgeving. Dus als u dieper op de materie in wil gaan, al dan niet in relatie tot uw concrete case, aarzel niet en bel ons.