IOT APPS

Over IOTAPPS en

IOT APPS

IOT APPS is een initiatief van PhaseFour dat al sinds 1996 actief is met software ontwikkeling voor internet toepassingen. En sindsdien hebben we niet stilgezeten. Vanwege de toenemende activiteit voor IOT toepassingen en met name de ontwikkeling van Mobile Apps in relatie tot IOT hebben we IOT APPS opgezet zodat we aan deze ontwikkelingen ook de juiste focus kunnen geven.

We beperken ons niet tot ontwikkelen alleen, maar koppelen onze praktische ervaring graag aan concrete conceptuele vraagstukken op het vlak van IOT. Wat kan internet betekenen voor uw fysieke product? Is een draadloze verbinding als 5G, Wifi of Bleutooth dan noodzakelijk? Is electronica noodzakelijk? Soms niet. Hoezo niet? Wanneer wel. We praten er graag over in relatie tot uw vragen.

About IOT APPS

IOT APPS is an initiative of PhaseFour. PhaseFour has been active since 1996 in software development for internet applications. Things have evolved significantly since then. Cause of the predominant development of IOT applications and  Mobile Apps related to IOT we have set up IOT APPS.

We do not limit ourselves to development, but connect our practical experiences to  concrete demands in the IOT spectrum.